Katedra Komparatystyki Kulturowej

o katedrze

Przedmiotem badań w Katedrze Komparatystyki Kulturowej są teksty kultury niemieckiej, austriackiej, polskiej i arabskiej. W ramach realizowanych projektów analizujemy podobieństwa i różnice między językami, tekstami, obrazami, estetykami. Kulturę rozumiemy jako dynamiczną sieć znaczeń – uniwersum dyskursów, relacji, transferów, procesów wymiany.

Wychodząc poza granice tradycyjnych filologii reprezentujemy orientację literaturoznawczą i kulturoznawczą wraz z imperatywem uwzględniania kontekstów kulturowych: historycznych, narodowych, regionalnych, społecznych, a także medialnych strategii tworzenia znaczeń. Nasze badania nad tekstami kultury wysokiej i popularnej koncentrują się wokół pojęć: tożsamość, pamięć, wielokulturowość, polityka, wojna, konflikt, przestrzeń, atmosfera, ciało, męskość, miłość.

Pracownicy Katedry Komparatystyki Kulturowej prowadzą zajęcia na kierunkach: germanistyka, lingwistyka stosowana angielsko-arabska oraz kulturoznawstwo.

Katedra Komparatystyki Kulturowej